Parasternal Uzun Aks

Parasternal Uzun Aks

- Bölüm: Kardiyak Aciller
2402
Parasternal Uzun Aks için yorumlar kapalı

Parasternal Uzun Aks Görüntüsü

  • Parasternal uzun aks genellikle rutin transtorasik ekokardiyografide alınan ilk görüntüdür.
  • Aort kökü ve sol atriumun M-mod ve sol ventrikül 2B ölçümleri elde edilir.
  • Hastada en iyi görüntü; sol kol baş altındayken sol tarafına yatar pozisyonda alınır.

Prop Pozisyonu:

  • Prop sternumun solunda 3-4. interkostal aralıklardan görüntü alınır.
  • Prop saat 10 yönünde sol kalçadan sağ omuz doğrudur, çentik ise sol tarafa bakar.
Parasternal Uzun Aks

Parasternal Uzun Aks

Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi ekranın en önünde; sağ ventrikül sonra interventriküler septum ve en son sol ventrikül görülür.

 Küçük perikardiyal effüzyonlar sol ventrikül ve perikart arasında posterior da saptanabilir.

PSUA

eko-psua


Parasternal uzun aks     İnen Aorta Görünümü:

Transduser yönü yukarı çevrilerek aort kökü görüntülenebilir. Aort kökünde darlık veya genişlik saptamada faydalıdır.  M-mod ve 2B ölçümleri: Parasternal uzun eksende standart bir dizi ölçümlerinde yapmak için de kullanılır.

M-mod ölçümleri:  M-mod bir zaman içinde probun gösterdiği kesit alanını tarar. Tüm M-mod ölçümleri için önüne denk gelen kısmını ölçmektir.

Aşağıda iki ölçüm örneği görünüyor.

Aort Kök Ölçümü 

aort-kok-olcum

Aort kökü ve LA ölçümleri için, aort kapak yaprakçık bölge üzerine imleci yerleştirilir. Aort kapak açılır ve aort kökü boyutunu ölçmek hemen önce, EKG izleme üzerinde QRS başlangıcı kullanarak diyastol belirleyin

Sol Atrium Çapı Ölçümü

sol-atrium-cap-olcum

Sol atrium ve yukarıda gösterildiği gibi LA çapı elde etmek için öncü için öncü ölçü en büyük boyutu ile zirve sistol bulun

M mode Sol venrikül çapı 2-B ölçümleri 

M mode Sol venrikül çapı

M-mod imleci ile uygun uyum güçlüğü ile ilgili sorunlar, ölçümlerin çoğunun 2B görüntüleme ile yapılır. En büyük LV boşluğu ile en iyi diyastolik çerçeve (solda aşağıda gösterildiği gibi) seçin ve septum ve arka duvar kalınlığı yanı sıra LV diyastolik boşluğu ölçün. Bu aynı zamanda, aort kökü çapının ölçülmesi için uygun bir karedir. Daha sonra LV çapı ölçmek için bir sistolik çerçeve (gibi sağda aşağıda gösterildiği gibi) yanı sıra sol atriyal çap seçti.

sol Vent diastole olcumu

sol ventrikül çapı diastol ölçümü

M-mod ve 2D ölçümler arasındaki farklılıklar M-mod ölçümleri ekseni veya farklı bir konumda kapalı olabilir.